COMMERCIAL BREAK WITH RANGER MYPERODUACLUB

Kelulusan Stiker - Sekatan Jalan Raya [ Pelekat Rasmi RMPC™ ]

Maklumbalas dari imbasan QR Code [RMPC™] RANGER MYPeroduaclub adalah sebuah KOMUNITI KELAB KERETA di Malaysia yang telah berdaftar secara RASMI dibawah ;

JABATAN PENDAFTARAN PERTUBUHAN MALAYSIA
REGISTRY OF SOCIETIES - ROS


BUTIRAN PENDAFTARAN PERTUBUHAN KELAB KERETA
NAMA PENDAFTARAN PERTUBUHAN
RANGER MYPERODUA CLUB 
NOMBOR PENDAFTARAN PERTUBUHAN
JPPM-013-01-091020140 Berbicara:

INSTAGRAM @MYPERODUACLUB